„Rahulolu garanteeritud või raha tagasi!”

Proovige valitud Ariete tooteid* ja kui mingil põhjusel toode teie ootustele ei vasta, saate selle eest 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast raha tagasi.

Määratlused

Kampaania korraldaja – AbeStock AS

Ostja – isik, kes on ostnud vähemalt ühe punktis 1 toodud Ariete toote*.

1. Kampaanias osalevad Ariete tooted*:

  • 2763
  • 2764
  • 2768

2. Kampaanias osalevad tooted, mis on ostetud Eestist, Lätist või Leedust vahemikus 01.09.2018 kuni 31.12.2018, on võimalik tagastada ja nende eest 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast raha tagasi saada, kui võtate ühendust kampaania korraldajaga AbeStock AS, aadress Mustjuure 9, Tallinn, 10618, Eesti, telefon +372 650 5555, e-post info@abestock.ee (kella 9.00 kuni 17.00).

3. Toode tagastatakse posti- või logistikaettevõtte vahendusel; kampaania raames nõude esitamise kuupäevaks loetakse postitemplil või logistikaettevõtte saatelehel märgitud toote postitamiskuupäev.

4. Kui soovite raha tagasi saada, tuleb kampaanias osalev toode saata kampaania korraldajale jaemüügikomplektis, kahjustamata seisus, algses pakendis ja koos kõikide lisadega.

5. Raha tagastamise nõude esitamisel tuleb lisada:

• algne ostudokument, mis kinnitab toote ostmist ning millel on näidatud toote mudel ja hind;

• täidetud kampaaniakupong.

6. Tagastatav summa on võrdne ostmist tõendaval dokumendil näidatud ostuhinnaga. Raha tagastatakse kampaaniakupongil** märgitud pangakontole 30 päeva jooksul alates toote jõudmisest kampaania korraldaja kätte.

7. Pakkumine kehtib üksnes eraisikutele, kes on ostnud mõne Ariete toote* isiklikuks kasutamiseks. Kampaania korraldaja ei tagasta raha toodete eest, mis on ostetud edasimüügi eesmärgil. Ostjal on õigus kampaanias osaleda üks kord ja tagastada vaid üks Ariete toode. Kui ostja on tagastanud toote mõne varasema kampaania „Rahulolu garanteeritud” raames, ei ole tal enam õigust tagastada veel mõnda neist toodetest, mis on loetletud praegu käimasoleva kampaania tingimuste punktis 1. Kampaania raames saab ühelt aadressilt esitada vaid ühe raha tagastamise nõude. Kui kampaania raames on ühelt aadressilt tagastatud juba üks toode, siis ei ole kampaania korraldaja kohustatud samal aadressil elavate teiste ostjate poolt esitatud nõudeid rahuldama.

8. Kui raha ei ole võimalik tagasi maksta, teatab kampaania korraldaja sellest viie tööpäeva jooksul alates saadetise kättesaamisest, märkides ära ka selle põhjuse. Sellisel juhul korraldab ostja oma kuludega toote kättesaamise 60 päeva jooksul alates tagastatud toote saatmisest. Pärast selle ajavahemiku möödumist võib kampaania korraldaja toimida saadetisega oma äranägemise järgi ja ostjal ei ole enam õigust nõudeid esitada.

9. Kui kampaaniakupongil** toodud aadress või kontaktteave on ebaselge ja ostjaga pole võimalik ühendust võtta, hoiab kampaania korraldaja saadetist enda käes 60 kalendripäeva alates saadetise kättesaamise kuupäevast, et saatja temaga ühendust võtaks. Pärast selle ajavahemiku möödumist võib kampaania korraldaja toimida saadetisega oma äranägemise järgi ja ostjal ei ole enam õigust nõudeid esitada.

10. Saadetise kaotsimineku või hilinemise eest postkontori süül, samuti puuduliku või ebaselge teabe eest vastutab nõude esitaja. Postkontori teatis saadetise kättesaamise kohta ei tõenda saadetise jõudmist kampaania korraldaja kätte.

11. Kõik saadetised, mis on kampaaniaperioodi jooksul jõudnud kampaania korraldaja kätte, loetakse alates nende kättesaamisest kampaania korraldaja omandiks.

12. Kaebused toote ostusumma tagastamise kohta seoses kampaaniaga „Rahulolu garanteeritud” tuleb saata kirjalikult aadressile AbeStock AS, Mustjuure 9, Tallinn, 10618, Eesti hiljemalt 15.03.2019.

13. Kaebused vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates sellest, kui kampaania korraldaja on need kätte saanud, ent mitte hiljem kui 30.04.2019.

14. Kampaaniatingimused ei mõjuta tarbijate seadusest tulenevaid õigusi.

**Kampaaniakupong  Lisa 1.