HPG 3-AASTANE GARANTII

Hansapost (edaspidi müüja) annab kõigile Hansapostist ostetud HPG bändi toodetele (edaspidi seadmed), tasuta 3-aastase garantii (edaspidi garantii). See tähendab 1 aasta lisaks müüja seadusjärgsele 2-aastasele perioodile. Garantii kehtib ainult eraisiku ostu puhul (edaspidi kliendid) ja erakasutuses olevatele seadmetele: väikeseadmed - muruniidukid, trimmerid, paadimootorid, saed jms välja arvatud HPG murutraktorid.

Garantii kehtivus ja garantiinõude esitamine

Garantii hakkab kehtima alates seadme ostjale üleandmisest ning kehtib ainult nende puuduste puhul, mille põhjuseks on tootjapoolsed materjali- ja valmistusvead. Garantii kehtivuse aluseks on, et klient on seadistanud ja kasutanud seadet vastavalt kasutusjuhisele ning teinud seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.

Garantii lõppeb 3 aastat pärast seadme kliendile üleandmist. 

Garantiitingimused ei kehti alltoodud juhtudel:

- seadet on mehaaniliselt vigastatud

- on kasutatud valesid töövõtteid

- on kasutatud mittesobivaid tarvikuid

- seadet on kasutatud kasutusjuhendis esitatud instruktsioone ja ohutusnõudeid järgimata või mitte sihtotstarbeliselt

- seadet kasutati peale vea ilmnemist

- seadet on ülekoormatud

- seadet on kasutanud ilma selleks vajalike oskusteta isik

- seade on hooldamata

- seadme konstruktsiooni ja seadeid on muudetud

- seade on ühendatud andmesildil näidatust erineva pingega toiteallikaga

- seade on kahjustada saanud Hansapostist sõltumatutel põhjustel, sealhulgas õnnetusjuhtum, äike, vesi, tulekahju või muud välised mõjud

- seade on kahjustada saanud ostja süülisest tegevusest.

Garantiitingimused ei laiene kulumaterjalidele (akud, käepideme kummikaitsmed, laagrid, süsiharjad jne). 

Garantiinõude esitamisel tuleb kliendil pöörduda Hansaposti klienditeeninduse poole ja esitada alltoodud andmed. Klienditeenindus kontaktid on hansapost@hansapost.ee ja telefonilt  611 5511 

Salvestatud vormi saab saata ka hansaposti klienditeeninduse e-mailile: hansapost@hansapost.ee

- ees- ja perekonnanimi;

- kontaktnumber

- ostu tõendav originaal dokument

- seadme kaubamärk ning tootekood või seerianumber

- probleemi lühikirjeldus vabas vormis

Klienditeenindus annab edasise juhised kuidas seade toimetatakse Hansaposti ülevaatamiseks.

Garantiitööde teostamine ja hüvitamine

Garantii alusel parandatakse garantiiaja jooksul avastatud ja garantii alla kuuluv viga tootja või müüja poolt volitatud hooldusettevõttes mõistliku aja jooksul ja tasuta. Juhul kui garantiiremondi käigus ilmneb, et seadmes viga ei ole või avastatakse selline viga, mille parandamine ei kuulu garantii alla, on müüjal õigus nõuda kliendilt mõistlikku kompensatsiooni.

Hooldusaja kestus on määratud maaletooja või tootja poolt. Üldjuhul sõltub mõistlik aeg garantiitöö olemusest ning see võib varieeruda paarist päevast kuni ühe kuuni.

Müüja jätab endale õiguse otsustada, kas toode remonditakse, vahetatakse välja sama toote vastu või kompenseeritakse kliendile ostuhind.

3-aastane garantii kehtib ostudele alates 22. 03. 2018.

hansapost@hansapost.ee või telefonilt 611 5511