Samsung Galaxy S9/S9+ + JBL juhtmevabad kõrvaklapid

SAMSUNG GALAXY S9 SEERIA KAMPAANIA

(edaspidi nimetatud KAMPAANIA)

 

KAMPAANIA TINGIMUSED

Tehes märke vastavasse ruutu nõustuvad Kampaanias osalejad (edaspidi nimetatud Osalejad) järgmiste Kampaaniatingimustega (edaspidi nimetatud Tingimused).

Kampaania korraldaja

1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi nimetatud Korraldaja), registrinumber 40003963909, mis asub aadressil Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti.

Kampaania kestus

2. Kampaania algab 14. mail 2018 kell 00.01 ja lõpeb 8. juunil 2018 kell 23:59 (edaspidi nimetatud Kampaaniaperiood).

Kampaanias osalemise õigus

3. Kampaanias võivad osaleda ainult nutitelefonide lõppkasutajad, sealhulgas äriühingute esindajad. Edasimüüjatel ei ole õigust Kampaanias osaleda.

4. Alla 18-aastased isikud võivad osaleda Kampaanias juhul, kui nende lapsevanemad või hooldajad käesolevate Tingimustega nõustuvad.

5. Kampaanias osalevaid äriühinguid esindavad nende seadusjärgsed esindajad.

Kampaania

6. Klientidel, kes ostavad Kampaaniaperioodil uue (st mitte kasutatud ega taastatud) Samsung Galaxy S9 või Samsung Galaxy S9+ nutitelefoni (mudelid nr SM-G960FZBDSEB, SM-G960FZKDSEB, SM-G960FZPDSEB, SM-G965FZBDSEB, SM-G965FZKDSEB, SM-G965FZKHSEB, SM-G965FZPDSEB) (edaspidi nimetatud Kampaaniatoode) on õigus saada iga ostetud Kampaaniatootega kingitusena kaasa tasuta kõrvaklapid Harman JBL (mudel nr JBL C45 BT) (edaspidi nimetatud Kingitus).

7. Kampaaniapakkumine kehtib ainult neile nutitelefonidele, mille edasimüüjaks on Korraldaja. Kampaaniatooteid saab osta käesolevate Kampaaniareeglite Lisas loetletud firmade kauplustest. Klient peab jaemüüja juures veenduma, et kliendi poolt valitud toode kvalifitseerub Kampaanias osalemiseks.

8. Osalejal ei ole õigust Kingitusele, kui Kampaaniatoode või selle mis tahes osa jaemüüjale defektide tõttu või muul põhjusel tagastatakse.

Kingitus

9. Kingitus on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.

10. Kingitust ei saa vahetada rahaks, asendada teise tootega ega tagastada. Käesolev säte ei mõjuta tarbijate õigusi, mis tulenevad õigusaktidest ja tootja garantiitingimustest.

11. Kingitus tarnitakse üksnes Omniva pakitoimetuskohtadesse Läti, Leedu ja Eesti territooriumil.

Kingituse taotluse esitamine

12. Kingituse saamiseks peavad Osalejad minema veebisaidile www.SamsungGift.ee Eestis, www.SamsungGift.lv Lätis või www.SamsungGift.lt Leedus ning end seal registreerima, esitades järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress, meiliaadress, seadme mudel, selle IMEI-number, varasema seadme mudel, Ominva pakitoimetuskoht Läti, Leedu ja Eesti territooriumil, kus klient soovib Kingituse kätte saada. Osalejad peavad laadima üles ostu tõendava dokumendi ja garantiikaardi või nutitelefoni soetamist kinnitava lepingu operaatoriga, milles on näidatud seadme IMEI kood ja ostu kuupäev, ning lisaks .jpg, .jpeg või .PDF formaadis, nõustuma käesolevate Tingimustega (edaspidi nimetatud Taotlus) ning seejärel vajutama nuppu „Registreerun“.

13. Kui Tingimustes pole sätestatud teisiti, peab Osaleja täitma ja saatma Taotluse isiklikult.

14. Taotlus peab olema saadetud Korraldajale hiljemalt 15. juunil 2018 kell 23:59. Hiljem saabunud taotlusi ei arvestata.

15. Korraldaja saadab Osalejale meili kinnitusega, et Taotlus on kätte saadud ning toimub selle kvalifitseerumise kontroll. Kui kinnitus ei saabu 24 tunni jooksul Taotluse saatmisest arvates, peab Osaleja võtma 72 tunni jooksul registreerumisest ühendust Korraldajaga, edastades meili aadressile: info@samsung.lv Lätis, info@samsung.lt Leedus või info@samsung.ee Eestis, et selgitada välja põhjus, miks ta pole meiliteadet saanud.

16. Kui Taotlus pole täidetud vastavalt käesolevatele Tingimustele, lükkab Korraldaja Taotluse tagasi ja teavitab Osalejat sellest meili teel, pakkudes võimalust esitada Tingimustes sätestatud ajavahemiku jooksul Tingimustele vastav Taotlus.

17. Kui Taotlus tunnistatakse kehtivaks, saadab Korraldaja Osalejale meili teel kinnituse (edaspidi nimetatud Kinnitus).

18. Kui Taotlus tunnistatakse kehtivaks, saadab Korraldaja ajavahemikul 11. juuni 2018 kuni 8. juuli 2018 Osalejale Kingituse sellesse Omniva pakitoimetuskohta, mille Osaleja registreerimisel valis. Saatekulud tasub Korraldaja. Osalejat teavitatakse Kingituse saatmisest tema poolt näidatud Omniva pakitoimetuskohta meili- ja tekstisõnumiga. Osaleja on kohustatud võtma Kingituse Omniva pakiautomaadist vastu 7 (seitsme) päeva jooksul pärast seda, kui ta on meili või telefoni teel vastava teate kätte saanud. Kui Osaleja ei võta Kingitust Omniva pakiautomaadist 7 (seitsme) päeva jooksul, loetakse et Osaleja on Kingitusest loobunud ning ta kaotab Kingituse saamise õiguse.

19. Isikuandmeid kasutatakse Kampaania läbiviimiseks, turu-uuringute teostamiseks ning Osalejaga suhtlemiseks Smart Switch-rakenduse kasutamise küsimustes. Osaleja vastutab esitatud isikuandmete ja nende õigsuse eest. Kui esitatud andmed on ebaõiged ja sellepärast pole Kingitust nõuetekohaselt tarnitud, ei ole Osalejal õigust nõuda Korraldajalt, et viimane kingituse uuesti saadaks, ning Osaleja kaotab Kingituse saamise õiguse.

Üldist

20. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi põhjendatud juhtudel ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

21. Osalejal ei ole Kingituse saamise õigust, kui selgub, et Osaleja on käesolevaid Tingimusi eiranud või on Kampaaniat lubamatult mõjutanud.

22. Korraldajal on õigus võtta vajaduse ilmnedes nõutavaid meetmeid selleks, et kaitsta end ebaausalt esitatud või kehtetute Taotluste eest, kaasa arvatud, ent mitte üksnes, nõuda täiendavaid tõendeid sooritatud ostu ja Osaleja isiku kohta.

23. Kui käesolevates Tingimustes pole sätestatud teisiti, kohustub Osaleja tasuma kõik kohalduvad maksud ja muud vajalikud kulud.

24. Korraldaja ei vastuta Kampaania katkemise eest, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud või muud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik kontrollida.

25. Korraldaja ei vastuta: (a) võimetuse eest võtta vastu Taotlusi süsteemi vigade tõttu või muudel põhjustel, mida Korraldajal pole võimalik mõjutada; (b) hilja esitatud, kaotatud, ebaõigelt edastatud Taotluste eest; (c) mis tahes arvutiside süsteemis tekkinud vigade või häirete eest; (d) mis tahes katkestuste, kahjude või kaotsimineku eest, mille on põhjustanud asjaolud, mida Korraldajal pole võimalik mõjutada; (e) mis tahes Osaleja poolt tehtud vigade eest; või (f) mis tahes Omniva vigade eest paki kohaletoimetamisel.

26. Osaleja nõustub, et Korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotsimineku või kahju eest, mis on tekkinud Kampaanias osalemise ajal või sellega seoses niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õigusega lubatud.

27. Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti, Leedu või Eesti õigusaktid, sõltuvalt sellest, kas Osaleja on esitanud Taotluse veebilehel www.SamsungGift.ee Eestis, www.SamsungGift.lv Lätis või www.SamsungGift.lt Leedus.

28. Kui Osalejal on Kampaania kohta küsimusi või nõudeid, võib ta esitada need kuni 10. oktoobrini 2018.a, helistades või kirjutades Samsungi klienditoe keskusele. Helistamine Eestis, Lätis ja Leedus vastava riigi lauatelefonilt või mobiiltelefonilt on tasuta.

Eestis: 800-7267, info@samsung.ee

Lätis: 8000-7267, info@samsung.lv

Leedus: 8800-77777, info@samsung.lt

 

 

 

 

Lisa

Eestis

Premiumstore, OÜ, reg. No. 14122422, Harjumaa, Tallinn, Ahtri tn 6a, 10151

1A.EE, OÜ, reg. No. 11786222, Harjumaa, Tallinn, Kohila tn 2a, 11314

ELISA EESTI, AS, reg. No. 10178070, Harjumaa, Tallinn, Sõpruse pst 145, 13417

TELE2 EESTI, AS, reg. No. 10069046, Harjumaa, Tallinn, Jõe tn 2a, 10151

SANDMANI GRUPI AS, reg. No. 10040727, Harjumaa, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 134b, 12918

Hobby Hall OY Eesti filiaal fil, reg. No. 14440961, Harjumaa, Tallinn, Luite tn 19a, 11313

WEXL Grupp, OÜ, reg. No. 11792719, Harjumaa, Tallinn, Magdaleena tn 3, 11312

DLB Trading OÜ, reg. No. 11791329, Harjumaa, Tallinn, Mustamäe tee 46, 10621

 

Lätis

Premiumstore, SIA, reg. No. 40203033769, Rīga, Ganību dambis 24D, LV-1005

LMT Retail & Logistics, SIA, reg. No. 40103148504, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039

Tele2, SIA, reg. No. 40003272854, Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004

BITE Latvija, SIA, reg. No. 40003742426, Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005

Mobilukss, SIA, reg. No. 40003610078, Rīga, Mūkusalas iela 41, LV-1004

1a.lv, SIA, reg. No. 40103196383, Garkalnes nov., Garkalne, Vidzemes šoseja 15, LV-2137

Euronics Latvija, SIA, reg. No. 40003829397, Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084

ETG, SIA, reg. No. 40103145298, Rīga, Brīvības gatve 201, LV-1039

MK TRADE, SIA, reg. No. 40103299982, Rīga, Buļļu iela 51C, LV-1067

Lattelecom, SIA, reg. No. 40003052786, Rīga, Dzirnavu iela 105, LV-1011

Evelatus, SIA, reg. No. 40003734912, Rīga, Ainavas iela 2A - 14, LV-1084

PIGU Latvia, SIA, reg. No. 43603025092, Rīga, Ģertrūdes iela 94A, LV-1009

 

Leedus

Telia Lietuva, AB, reg. No.121215434, Vytenio g. 18, Vilnius m. sav. Vilniaus m.

Tele2, UAB, reg. No. 111471645, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 23

Premiumstore, UAB, reg. No. 304288706, Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius

Bitė Lietuva, UAB, reg. No. 110688998, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 15

Mediashop, UAB, reg. No. 300067030, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 1

Topo grupė, UAB, reg. No. 134777619, Savanorių pr. 206a, LT-50193 Kaunas

Avitelos prekyba, UAB, reg. No. 142054984, Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda

Mobili linija, UAB, reg. No. 124273115, Tarandės g. 30, LT-14188 Vilnius

Mobili prekyba, UAB, reg. No. 125967733, Kęstučio g. 59, LT-08124 Vilnius

Verslo Vartai, UAB, reg. No. 301114554, J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius

VARLE, UAB, reg. No. 302431995, S. Žukausko g. 41, LT-09130 Vilnius

1A.LT, UAB, reg. No. 301852685, Naujakiemio g. 6, LT-08314 Vilnius

Pigu, UAB, reg. No. 300866792, Liepyno g. 2 / Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius