Kampaania korraldaja on Hobby Hall Group OÜ (edaspidi: korraldaja), reg.nr. 14628015, Luite 19A, 11313, Tallinn, hansapost@hansapost.ee.
2. Kampaanias on võimalik osaleda ajavahemikul 1.04.-30.04.2020 soetades Hansaposti e-poest aiatehnikat.
3. Kampaania auhinnana loositakse välja: 500 eurone Alexela kinkekaart

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  5. Kampaania teostatakse müügi edendamise eesmärgil.
  6. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased eraisikud, kes ostavad vahemikus 1.04-30.04.2020 Hansapostist tooteid aiatehnika kategooriast (https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-tooriistad/aiatehnika/
  ). Loosis osalevad kõik tellimused, mis vastavad antud tingimustele. Kampaanias ei saa osaleda juriidilised isikud, Hobby Hall Group OÜ töötajad.
  7. Auhinna loosimine ja üleandmine:
  7.1 Auhindade loosimine toimub 6.05.2020 Hansaposti kontoris, loosikomitee juuresolekul.
  7.2 Auhinna võitja nimi postitatakse www.hansapost.ee veebilehele ning võitjaga võetakse e-posti teel ühendust 2 tööpäeva jooksul.
  7.3 Kui korraldaja ei saa võitjaga ühendust 2 tööpäeva jooksul pärast teavituskirja saatmist, siis on korraldajal õigus läbi viia uus loosimine.
  7.4 Auhind antakse võitjale üle kokkulepitud ajal ja kohas, hiljemalt 30.05.2020.  Auhind väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.
  7.5 Kampaania auhinda ei hüvitata võitjale rahas ega asendata teist liiki auhinnaga.
  7.6 Auhinnaloosiga seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
  8. Auhinnaloosi võitja annab korraldajale loa kasutada oma nime korraldaja reklaamides, PR-kampaaniates ilma selle eest täiendavat kokkulepet sõlmimata.
  9. Force majeure (vääramatu jõu) ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania katkestada, andes sellest koheselt meedia (www.hansapost.ee veebilehe) vahendusel teada.
  10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
  11. Kõik kampaaniaga seonduvad pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale e-posti või posti teel, märksõnaga „Aiatehnika toob energiat“: hansapost@hansapost.ee või Hobby Hall Group OÜ, Luite 19A, 11313, Tallinn.
  12. Pretensioonidele vastab korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.
  13. Kampaania lisainfo: hansapost@hansapost.ee või telefonilt 611 5511, tööpäeviti 9.00-16.00.
  14. Kampaanias osaledes annad loa saada Hobby Hall Group OÜ turundussõnumeid ja pakkumisi.