UUED ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Mitmes tootegrupis (kodumasinad, valgustid ja lambid, telerid, boilerid jt) on nende energiatõhususe näitajate esitamiseks kasutusel energiamärgistus. Energiamärgised annavad selge ja lihtsa ülevaate toodete energiatõhususest, so kui palju seade kulutab energiat.

Esmakordselt võeti Euroopas energiamärgistus paljude kodumasinate jaoks kasutusele 1994. aastal ja seda uuendati viimati 2004. aastal.

Algses energiamärgistuses oli kasutusel skaala A-st (kõige tõhusam) kuni G-ni (kõige vähem efektiivne).

Toodete tehnoloogiline areng viis olukorrani, kus mõne tootekategooria jaoks ei piisanud enam A-klassist kirjeldamaks kõige energiatõhusamaid tooteid. Seetõttu lisati skaalale A +, A ++ või isegi A +++ ning ositi tekkis vajadus veelgi selliseid klasse skaalale lisada.

Samal ajal kadusid mõnede toodete puhul madalamad klassid (E, F, G) või muutusid nii haruldaseks, et neid polnud enam vaja. Selline tähtede ja plusside skaala on üldjuhul raskesti mõistetav ja omavahel võrreldav.

Seetõttu võetakse energiamärgistuses uuesti kasutusele algne klassifikatsioon, kasutades kõikide tootegruppide puhul ainult tähti A-st G-ni.

Esialgu jääb tühjaks A-klass. See jäetakse tulevastele veelgi energiatõhusamatele mudelitele. Praeguste tehnoloogiate järgi kõige energiatõhusamad tooted on edaspidi klassides B või isegi C.

See tähendab näiteks, et külmikust, millel on praegu A +++ silt, võib saada C-klassi, ehkki külmik on sama energiatõhus kui varem.

Uuele energiamärgistusele üleminek toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1369 alusel ja see toimub järk-järgult tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi. Euroopa Liit on väljastanud kohustusliku energiamärgise uuenduse 2021 aastal järgmistele tootekategooriatele:

 • pesumasinad / kuivatiga pesumasinad
 • külmikud / sügavkülmikud / veinikülmikud
 • nõudepesumasinad

Alates 2021.a. märtsist peab uus märgis olema nähtaval kõikidel nimetatud toodetel.

Miks on mu hiljuti ostetud kodumasina pakendil kaks erinevad energiamärgist kahe erineva energiatõhususe klassiga?

Kui ühel märgisel on A+++ ja teisel F, siis ei tähenda see, et ostetud kodumasin erineks millegi poolest poes või veebisaidil nähtud masinast. Toote energiatõhususe klass jääb samaks. Muutub energiatõhususe klass ehk energiamärgisel olev täht.

 

 

 

MUUDATUSED ENERGIATÕHUSUSE KLASSIDES

Mis täpselt muutub uutes energiatõhususe klassides?

See on üsna lihtne: senised "pluss" klassid nagu A+++, A++ ja A+ asendatatakse ühtse energiatarbimise skaalaga A kuni G. Seitsmeastmeline värviskaala jääb alles. Seoses mõõtemetoodika muudatustele pole võimalik konverteerida vana märgist uueks märgiseks. Vaid ligikaudne võrdlus on võimalik.

Tänase seisuga ei hõlma energiamärgise muudatused kuivateid, pliite, ahje ja õhupuhasteid. Need grupid vaadatakse üle 2022. aastal. Seega on üsna tõenäoline, et hetkel näete C-klassi pesumasinat A+++ klassi kuivati kõrval.

Euroopa kodumasinatootjate assotatsioon (APPLIA) annab selgitusi energiatõhususe ja energiamärgisega seotud uuenduste, tähtaegade, tootjate ja müüjate kohustuste ning uue ökodisaini nõuete kohta. Tarbijad näevad uusi energiamärgiseid toodetel 1. märtsist 2021.a.

 

 

Uus energiamärgis pesumasinatele

Uutel energiamärgistel on juurutatud mitmed uuendused: kõikidel energiamärgistel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Eelmised pesumasinate "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+) ei kehti. Uued energiatõhususe klassid on A kuni G.

Vee ja elektrienergia tarbimist näidatakse vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.

Kasutusele võetakse uued mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

 1. QR kood
 2. Energiatõhususe klass*
 3. Kaalutud energia tarbimine* (kWh/100 pesutsüklit, Eco 40-60 programm)
 4. Maksimaalne mahutavus
 5. Eco 40-60 programmi kestus täiskoguse korral
 6. Kaalutud veekulu* (liitrit/pesutsükkel, Eco 40-60 programm)
 7. Tsentrifuugi tõhususe klass*
 8. Müratase tsentrifuugimisel, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

* Väärtused kehtivad veerandile, poolele ja täiskogusele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uus energiamärgis pesumasin-kuivatitele

Kõikidel pesumasin-kuivatide energiamärgistel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Praegused pesumasin-kuivatite energiatõhususe klassid skaalal A kuni G jäävad kehtima.

Märgise kujundust on muudetud: pesemise ja kuivatamise ala ning pesemise ala on näidatud eraldi oma skaalaga. Väärtused on selgemini välja toodud. Vee ja elektrienergia tarbimist näidatakse vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.

Kasutusele võetakse uued mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks. 1. QR kood

 1. Energiatõhususe klass** (kogu tsükkel)
 2. Energiatõhususe klass* (pesutsükkel)
 3. Kaalutud energia tarbimine (kWh/100 tsüklit, kogu tsükkel**)
 4. Kaalutud energia tarbimine* (kWh/100 tsüklit, pesutsükkel)
 5. Maksimaalne mahutavus (kogu tsükkel**)
 6. Maksimaalne mahutavus (pesutsükkel)
 7. Kaalutud vee tarbimine (liitrit/tsükkel, kogu tsükkel**)
 8. Kaalutud vee tarbimine (liitrit/tsükkel, pesutsükkel)
 9. Programmi kestus (kogutsükkel**) täiskoguse korral
 10. Eco 40-60 programmi kestus täiskoguse korral
 11. Tsentrifuugi tõhususe klass*
 12. Müratase tsentrifuugimisel, mõõdetud dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

* Väärtused kehtivad veerandi, poole ja täiskoguse pesemisel. Pesemisel koos kuivatamisega poolele ja täiskogusele.

** Pesemine ja kuivatamine

 

 

Uus energiamärgis nõudepesumasinatele

Senised nõudepesumasinate "pluss" klassid nagu A+++, A++ ja A+ asendatatakse ühtse energiatarbimise skaalaga A kuni G. Vastavalt eelmisele standardile vastab uus energiatõhususe klass B umbes vanale klassile A+++ -23 %.

Kõikidel energiamärgistel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Lisaks on juurutatud uued, realistlikumad nõudekomplektide arvutused mahutavuse määramisel (nt. arvestades ka potte). Seetõttu pole need väärtused otseselt võrreldavad vana energiamärgisega.

Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 või 100 pesutsükli kohta.

Kasutusele võetakse uued mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

 1. QR kood
 2. Energiatõhususe klass
 3. Energia tarbimine (kWh/100 Eco pesutsüklit)
 4. Mahutavus (standardseid nõudekomplekte)
 5. Veekulu (liitrit/Eco pesutsükkel)
 6. Eco pesutsükli kestus
 7. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uus energiamärgis külmikutele / sügavkülmikutele

Külmikute ja sügavkülmikute märgisel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Enam ei kehti eelmised külmikute ja sügavkülmikute "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+). Uued energiatõhususe klassid on alates A kuni G. Uus energiatõhususe klass A vastab eelmise standardi järgsele klassile A+++ - 60%.

Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia tarbimist.

Kasutusele võetakse uued mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

 1. QR kood
 2. Energiatõhususe klass
 3. Energia tarbimine, kWh/aasta (mõõdetud vastavalt uutele standarditele)
 4. Sügavkülmkambrite kogumahutavus
 5. Külmkambrite kogumahutavus
 6. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uus energiamärgis veinikülmikutele

Veinikülmikute märgisel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Enam ei kehti eelmised veinikülmikute "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+). Uued energiatõhususe klassid on alates A kuni G.

Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia tarbimist.

Kasutusele võetakse uued mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

 1. QR kood
 2. Energiatõhususe klass
 3. Energia tarbimine, kWh/aasta (mõõdetud vastavalt uutele standarditele)
 4. Hoiustatavate standardsete veinipudelite arv
 5. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass