Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967266207, 967269507, 967270207, 967271107, 967271207, 967263907, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208, 967974407 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 60 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 60-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult Gardena volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav Gardena kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.
3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.
3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

Husqvarna Eesti OÜ
Valdeku 132, Tallinn
Eesti

 

* Volitatud GARDENA robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA

STEVEN VV OÜ Leigri väljak 1; Kärdla 463 1489

IDA-VIRUMAA

BASEILO OÜ Rakvere 35; Jõhvi 336 2641

JÕGEVA MAAKOND

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva 776 2080

JÄRVAMAA

MEHKA EESTI OÜ Pärnu tn.73 C;  Paide 385 0220

BASEILO OÜ Suur-Aia 45; Paide 385 1554

LÄÄNE MAAKOND

STEVEN VV OÜ Tehnika 7; Uuemõisa 473 1305

LÄÄNE-VIRUMAA

BASEILO OÜ Tallinna mnt. 47;  Rakvere 324 3967

KALLING OÜ Jaama pst.19; Rakvere 325 5274

PÕLVA MAAKOND

ROOSMASHIIN OÜ Võru tn.32; Põlva 799 5923

PÄRNUMAA   

VÄLU OÜ Jakobsoni 1; Vändra 442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ Suur-Jõe 50; Pärnu 443 8686

RAPLA MAAKOND

PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla 485 5056

PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa 482 1815

VALLEP INVEST OÜ Tallinna mnt 3; Rapla 489 4409

 

SAAREMAAA

MAURIKS AS Tallinna mnt.61; Kuressaare 453 1640

SOOVIPOOD OÜ Kuivastu mnt.41; Orissaare 454 5677

TEMPORE OÜ Tallinna tänav 58; Kuressaare 454 5459

TALLINN, HARJUMAA

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee) Väike-Männiku 5, Tallinn 528 9220

SAESTUUDIO OÜ Männiku tee 19; Tallinn 672 2987

V.L.T. OÜ Männiku tee 104; Tallinn 658 6699

EXPOMARKET OÜ Salve1; Tallinn 652 6598

EXPOMARKET OÜ Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007

MEHKA EESTI OÜ Peterburi tee 34; Tallinn 655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ             Viljandi mnt.16B;Tallinn 677 1010

INTRAC EESTI AS Tartu mnt. 167;  Harjumaa 603 5710

HAABER AUTO OÜ Rohuneeme tee 2; Haabneeme 609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ Tartu maantee 8; Kose 675 6406

TARTU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Turu tn 34; Tartu 733 3095

REGINETT OÜ Ringtee 75a; Tartu 734 1945

VALGA MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Pikk tn.4; Valga 767 9180

MEHKA EESTI OÜ Valga põik 3; Otepää 766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ Valuoja puiestee 13a; Viljandi 434 4169

VILJANDI NURME OÜ Jämejala tee 20; Jämejala küla 433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Vabaduse tänav 4b; Võru 782 8250

 

 

Hea klient!

 

Kui kavatsete kampaania „Rahulolugarantii“ raames GARDENA robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

2. täitke käesolev vorm ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele.

 

Eesnimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Perekonnanimi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tänav: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Maja number: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indeks: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Asukoht: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon (lisaküsimuste puhuks)*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-posti aadress: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Märkige tagastatava robotmuruniiduki mudel:

 

 

GARDENA R40Li ( )

GARDENA R45Li ( )

GARDENA R50Li ( )

GARDENA R70Li ( )

GARDENA R80Li ( )

GARDENA Sileno City 250 ( )

GARDENA Sileno City 500 ( )

GARDENA Sileno Life 750 ( )

GARDENA Sileno Life 1000 ( )

GARDENA Sileno Life 1250 ( )

GARDENA Sileno 1000 ( )

GARDENA Sileno + 1300 ( )

GARDENA Sileno + 1600 ( )

GARDENA Sileno + 2000 ( )

 

 

Müüja märkused: Müüja allkiri:

Ostjale tasuti ostuhind. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tagastatud toode saadeti _ _ _ _ _ _ _ (kuupäev) volitatud hoolduskeskusesse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (hoolduskeskuse nimi).

Toote tagastati kliendile _ _ _ _ _ _ _ _ _ (kuupäev).

 

Kinnitan, et olen teadlik tingimustest seoses oma osalemisega kampaanias „Rahulolugarantii“ ja nõustun nendega.

* Vabatahtlik teave.

Kampaanias „Rahulolugarantii“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Rahulolugarantii“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Rahulolugarantii“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust tagastada toode volitatud müüjale, kellelt toode osteti, ja saada müüjalt tagasi toote ostuhind eeldusel, et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused. „Rahulolugarantii“ ei ole seotud toodetele antava laitmatu toimimise garantiiga.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967266207, 967269507, 967270207, 967271107, 967271207, 967263907, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208, 967974407 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2020 kuni 31.07.2020 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada ostuhind tagasi.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast tagastada ostetud toote müüjale ja saada tagasi kogu ostuhind eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab tagastama kampaaniatoote järgmiselt:

• tagastama selle kauplusesse, kust toode osteti, originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), mis kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

• täitma toote tagastusvormi, ja

• esitama müüjale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Ostja hoiab ostu tõendava originaaldokumendi oma valduses, v.a juhul kui ostja soovib raha tagasi. Viimasel juhul annab ostja kauplejale ka originaalarve ja kaupleja märgib originaaldokumendile, et ostuhind tagastati kampaaniaperioodil.

Müüja, kes võtab kampaaniatoote tagasi, vaatab toote põhjalikult üle ja kui tootel ei ole märgata kahjustusi või märke, et toodet oleks kasutatud vastuolus kasutusjuhendiga või kampaaniatoote eesmärgiga, tagastab müüja ostjale kogu ostusumma (koos käibemaksuga), mis on märgitud ostja poolt esitatud ostu tõendaval dokumendil, eeldusel, et see summa oli täielikult tasutud.

Kui kaupleja kahtlustab, et kampaaniatoodet on kasutatud vastuolus kasutusjuhendi ja toote kasutusotstarbega, saadetakse selline toode volitatud hoolduskeskusesse*, st kliendile tehakse ettepanek viia see oma kulul hoolduskeskusesse, kus volitatud remonditehnik vaatab toote põhjalikumalt üle. Kui müüja saadab toote hooldusesse, märgib ta selle toote tagastusvormile ja annab vormi ostjale tagasi. Ostjalt ei nõuta ülevaatamisega seotud kulude tasumist.

Volitatud remonditehniku arvamus on lõplik ja siduv ning peab olema vormistatud kirjalikult kolme (3) tööpäeva jooksul pärast kampaaniatoote saamist. Seejärel tuleb see saata tagasi vastavale müüjale. Kui volitatud hoolduskeskuses leitakse, et ostjal on õigus hüvitusele, peab müüja ostjat sellest viivitamata teavitama ja hüvitama ostusumma. Vastasel korral tagastab müüja ostetud toote ostjale. Ostja on kohustatud tootele volitatud hoolduskeskusesse oma kulul järele tulema kaheksa (8) tööpäeva jooksul.

3. KAMPAANIAS OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

3.1 Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kes annavad ebaõiget isikuteavet ja/või püüavad osaleda kampaanias mitu korda, eirates kampaania tingimusi.

3.2 Kui on alust kampaaniast eemaldamiseks ja selline alus ilmneb pärast ostuhinna hüvitamist, on ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ õigus nõuda hüvitatud summa tagasi.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumente säilitab Husqvarna Eesti OÜ kooskõlas kohalduvate maksu- ja raamatupidamiseeskirjadega.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

Kuupäev:...............

 

Husqvarna Eesti OÜ

Valdeku 132, Tallinn

Eesti

 

 

* Volitatud GARDENA hoolduskeskuste loetelu:

HIIUMAA

STEVEN VV OÜ Leigri väljak 1; Kärdla 463 1489

IDA-VIRUMAA

BASEILO OÜ Rakvere 35; Jõhvi 336 2641

JÕGEVA MAAKOND

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva 776 2080

JÄRVAMAA

MEHKA EESTI OÜ Pärnu tn.73 C;  Paide 385 0220

BASEILO OÜ Suur-Aia 45; Paide 385 1554

LÄÄNE MAAKOND

STEVEN VV OÜ Tehnika 7; Uuemõisa 473 1305

LÄÄNE-VIRUMAA

BASEILO OÜ Tallinna mnt. 47;  Rakvere 324 3967

KALLING OÜ Jaama pst.19; Rakvere 325 5274

PÕLVA MAAKOND

ROOSMASHIIN OÜ Võru tn.32; Põlva 799 5923

PÄRNUMAA   

VÄLU OÜ Jakobsoni 1; Vändra 442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ Suur-Jõe 50; Pärnu 443 8686

RAPLA MAAKOND

PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla 485 5056

PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa 482 1815

VALLEP INVEST OÜ Tallinna mnt 3; Rapla 489 4409

 

SAAREMAAA

MAURIKS AS Tallinna mnt.61; Kuressaare 453 1640

SOOVIPOOD OÜ Kuivastu mnt.41; Orissaare 454 5677

TEMPORE OÜ Tallinna tänav 58; Kuressaare 454 5459

TALLINN, HARJUMAA

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee) Väike-Männiku 5, Tallinn 528 9220

SAESTUUDIO OÜ Männiku tee 19; Tallinn 672 2987

V.L.T. OÜ Männiku tee 104; Tallinn 658 6699

EXPOMARKET OÜ Salve1; Tallinn 652 6598

EXPOMARKET OÜ Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007

MEHKA EESTI OÜ Peterburi tee 34; Tallinn 655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ             Viljandi mnt.16B;Tallinn 677 1010

INTRAC EESTI AS Tartu mnt. 167;  Harjumaa 603 5710

HAABER AUTO OÜ Rohuneeme tee 2; Haabneeme 609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ Tartu maantee 8; Kose 675 6406

TARTU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Turu tn 34; Tartu 733 3095

REGINETT OÜ Ringtee 75a; Tartu 734 1945

VALGA MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Pikk tn.4; Valga 767 9180

MEHKA EESTI OÜ Valga põik 3; Otepää 766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ Valuoja puiestee 13a; Viljandi 434 4169

VILJANDI NURME OÜ Jämejala tee 20; Jämejala küla 433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ Vabaduse tänav 4b; Võru 782 8250