Loosis osalemiseks pole Sul vaja teha muud, kui sooritada perioodil 09.09-19.09.2021 Hansaposti e-poes ost ja lisada enne ostu sooritamist ostukorvi kood RAHATAGASI


Raha Tagasi kampaania õnnelikud võitjad:

9.09.2021 võitja Katrin Saa, võidusumma 145,74 €
10.09.2021 võitja Riin Sats, võidusumma 244,95 €
11.09.2021 võitja Kaarin Krillo, võidusumma 53,30 €
12.09.2021 võitja Agnes Tammeleht, võidusumma 64,16 €
Palju Õnne!

 

 

1. Kampaania korraldaja on Hobby Hall Group OÜ (edaspidi: korraldaja), reg.nr. 14628015, Luite 19A, 11313, Tallinn, hansapost@hansapost.ee.
2. Kampaanias on võimalik osaleda sooritades ajavahemikul 9.09.-19.09.2021 ostu Hansapost.ee e-poest, vähemalt 13€ eest (miinimumtellimuse väärtus) ning lisades enne ostu sooritamist ostukorvi koodi RAHATAGASI.
3. Kampaania auhindadena loositakse välja: iga päeva kohta (kokku 11 võitjat) ühele võitjale tema ostusumma täies ulatuses tagasi.

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
5. Kampaania teostatakse müügi edendamise eesmärgil.
6. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased eraisikud, kes täidavad elektroonilise loosisedeli oma nime ja e-posti aadressiga. Kampaanias ei saa osaleda juriidilised isikud, Hobby Hall Group OÜ töötajad.
7. Auhinna loosimine ja üleandmine:
7.1 Auhindade loosimised toimuvad 3 osas - 13.09, 16.09 ja 20.09 Hansaposti kontoris, loosikomitee juuresolekul.
7.2 Võitjate nimed avalikustatakse Hansaposti kodulehel ja võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 10 päeva jooksul peale loosimist.
7.3 Kui korraldaja ei saa võitjaga ühendust 2 tööpäeva jooksul pärast teavituskirja saatmist, siis on korraldajal õigus läbi viia uus loosimine.
7.4 Tagasi võidetud ostusumma kantakse võitjale üle, hiljemalt 10.10.2021, eelnevalt kokkulepitud pangakontole.  
7.5 Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga.
7.6 Auhinnaloosiga seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
8. Auhinnaloosi võitja annab korraldajale loa kasutada oma nime korraldaja reklaamides, PR-kampaaniates ilma selle eest täiendavat kokkulepet sõlmimata.
9. Force majeure (vääramatu jõu) ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania katkestada, andes sellest koheselt meedia (www.hansapost.ee veebilehe) vahendusel teada.
10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
11. Kõik kampaaniaga seonduvad pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale e-posti või posti teel, märksõnaga „Raha tagasi“: hansapost@hansapost.ee või Hobby Hall Group OÜ, Luite 19A, 11313, Tallinn.
12. Pretensioonidele vastab korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.
13. Kampaania lisainfo: hansapost@hansapost.ee või telefonilt 611 5511, tööpäeviti 9.00-16.00.
14. Kampaanias osaledes annad loa saada Hobby Hall Group OÜ turundussõnumeid ja pakkumisi.