„Võida 65" Finlux telekas, 65-FUD-8051

Kampaania REEGLID:
1. Kampaania korraldaja on Hobby Hall Grupp OÜ (edaspidi: korraldaja), reg.nr. 14628015, Luite 19A, 11313, Tallinn, hansapost@hansapost.ee.
2. Kampaanias osalevad kõik kliendid, kes sooritavad ajavahemikul 7.10-23.10.2019 vähemalt 100 € ostu Hansapost.ee e-poest.
3. Kampaania auhinnana loositakse välja: 65" Finlux telekas, 65-FUD-8051, väärtusega 959€.
4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
5. Kampaania teostatakse müügiedendamise eesmärgil.
6. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased eraisikud. Kampaanias ei saa osaleda juriidilised isikud, Hobby Hall Grupp OÜ töötajad. Loosimises ei osale loosimise hetkeks välja ostmata ja tühistatud tellimused.
7. Auhinna loosimine ja üleandmine:
   7.1 Auhinna loosimine toimub 25.10.2019 Hansaposti kontoris, loosikomitee juuresolekul.
   7.2 Auhinna võitja nimi postitatakse www.hansapost.ee veebilehele ning võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, e-posti või telefoni teel. 
   7.3 Auhind antakse võitjale üle kokkulepitud ajal ja kohas, hiljemalt 30.11.2019. Võitja peab esitama auhinna kättesaamisel isikut tõendava dokumendi.
   7.4 Kampaania auhinda ei hüvitata võitjale rahas ega asendata teist liiki auhinnaga.
   7.5 Auhinnaloosiga seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
8. Auhinnaloosi võitja annab korraldajale loa kasutada oma nime korraldaja reklaamides, PR-kampaaniates ilma selle eest täiendavat kokkulepet sõlmimata.
9. Force majeure (vääramatu jõu) ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania katkestada, andes sellest koheselt meedia vahendusel teada.
10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
11. Kõik kampaaniaga seonduvad pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale e-posti või posti teel, märksõnaga „Alehopp TV loos“: hansapost@hansapost.ee või Hobby Hall Grupp OÜ, Luite 19A, 11313, Tallinn.
12. Kampaania lisainfo: hansapost@hansapost.ee või telefonilt 611 5511, tööpäeviti 9.00-16.00.
13. Pretensioonidele vastab korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.