Samsung nutitelefoni Galaxy note9 eeltellimiskampaania REEGLID

 

Kampaania

 1. Samsungi toodete müüjad (edaspidi – Müüja) korraldavad nutitelefonide Samsung Galaxy Note9 eelmüügikampaania (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania viiakse läbi Müüjate veebi- ja tavakauplustes (edaspidi – Kauplus), mille nimekirja leiab aadressilt samsung.com/lv/lt/ee. 
 3. Kampaania kestab alates 9. augustist 2018 19:00 kuni 23. augustini 2018 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).  
 4. Kampaaniatooteks on nutitelefon Samsung Galaxy Note9 (mudel nr SM-N960FZBDSEB, SM-N960FZKDSEB) (edaspidi – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanias osalevatel klientidel on õigus soetada Kampaaniatoode allahindlusega, järgides allpool kirjeldatud korda. 
 6. Kliendid on kohustatud täitma Müüjate poolt Kampaania kohta antavaid täiendavaid juhiseid.
 7. Kampaania käigus tagastatavate kliendi nutitelefonide tagasimüügiväärtuse hindajaks on Redeem Nordics OÜ, Killustiku Põik 1, Tartu, 60534, Eesti (edaspidi – Käitleja).

Osalemine Kampaanias veebipõhise tagasimüügiga

 1. Kui klient soetab Kampaaniaperioodil mõnel veebisaidil www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus märgitud veebipõhises Kaupluses Kampaaniatoote ning valib variandiks vana nutitelefoni tagasimüügi allpool kirjeldatud viisil, on kliendil õigus saada lisaks Käitleja poolt määratud vana nutitelefoni tagasimüügiväärtusele täiendavalt 100 eurot. Kui klient tagastab Samsung Galaxy Note seeria nutitelefoni, saab ta vana nutitelefoni eest veel täiendavalt 100 eurot (edaspidi – Lisaallahindlus).
 2. Tagasiost toimub kahes etapis: kui Kampaaniatoote soetamisel valib klient variandiks vana nutitelefoni tagasimüügi, siis kohaldatakse esimest 100 euro suurust allahindlust kohe ning ülejäänud tagasimüügisumma tasutakse kliendile tagasimaksena pärast seda, kui klient on saatnud oma vana nutitelefoni Käitlejale.
 3. Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote soetamist peab klient külastama tagasimüügi veebilehte, mis asub aadressil www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus, märkima soetatud Kampaaniatoote IMEI-koodi, soetamise kuupäeva ja koha, hindama ise oma vana nutitelefoni väärtust ja registreerima oma vana nutitelefoni tagasimüügi 9. septembriks 2018. Klient mõistab, et tema poolt antud hinnang on illustratiivne ja ligikaudne. Täpse tagasimüügiväärtuse määrab Käitleja. 
 4. Pärast seda, kui klient on määranud ise oma nutitelefoni väärtuse, pakib ta vana nutitelefoni talle edastatavasse ümbrikusse ja saadab selle koos allkirjastatud tagasimüügilepinguga määratud pakiveoteenuse osutajat kasutades Käitlejale hiljemalt 23. septembriks 2018. Pakiveoteenus on tasuta. Kui klient ei saada oma vana nutitelefoni või allkirjastatud tagasimüügilepingut ettenähtud tähtpäevaks Käitlejale, ei ole kliendil õigus vastavat tagasimakset saada. 
 5. Eeldatakse, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta. 
 6. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Käitleja kontrollib vana nutitelefoni mudelit ja hindab selle seisukorda ja kliendi poolt märgitud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda. Klienti teavitatakse Käitleja poolt antud hinnangust meili teel.
 7. Kliendile tehakse tagasimakse summas, mis vastab kas kliendi poolt antud või Käitleja poolt korrigeeritud hinnangule, millele lisandub lisaallahindlus, kui tagastatav nutitelefoni on Samsung Galaxy Note seeria toode, kolme päeva jooksul pärast seda, kui Käitleja on määranud toote väärtuse. 
 8. Enne, kui klient annab oma vana nutitelefoni määratud pakiveoteenuse osutajale üle, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks teeks klient sellest varundkoopia. 
 9. Klient peab lugema tagasimüügile kohaldatavaid tingimusi, mis on avaldatud veebisaitidel www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis ja www.senainauja.lt Leedus.

Osalemine Kampaanias tagasimüügiga tavakaupluses

 1. Kui klient teeb Kampaaniaperioodil Kampaaniatoote eeltellimuse Kaupluses, kus Müüja soovib, et klient peab tagastama vana toote kauplusesse, viib Kampaaniatoote soetamise Kaupluses lõpule 9. septembriks 2018 ning tagastab oma vana nutitelefoni allpool kirjeldatud viisil, on kliendil õigus saada allahindlust summas 100 eurot, pluss vana nutitelefoni tagasimüügiväärtus, mille määrab Kaupluse töötaja. Kui klient tagastab Samsung Galaxy Note seeria nutitelefoni, kohaldatakse talle täiendavalt 100 euro suurust lisaallahindlust.
 2. Selleks, et kliendil oleks võimalik allahindlust saada, peab ta tagastama Kampaaniatoote ostu käigus Kauplusele oma vana nutitelefoni. Kui klient ei tagasta oma vana nutitelefoni Kauplusele, ei ole kliendil õigus vastavat allahindlust saada. 
 3. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Kaupluse töötajad hindavad vana nutitelefoni mudelit ja seisukorda ning kohaldavad vastavat allahindlust Kampaaniatoote hinnast.
 4. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta. 
 5. Enne, kui klient oma vana nutitelefoni Kaupluse personalile üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks teeks klient sellest varundkoopia. 

Üldtingimused

 1. Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele. 
 2. Kampaaniale kohaldatakse Kaupluse üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui Müüja või käesolevad reeglid ei sätesta selgesõnaliselt teisiti. 
 3. Kliendil ei ole õigust allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.